Poradnik wędkarski

 
 

Rodzaje zanęt

Rodzaje zanęt
Rodzaje zanęt
 Na rynku dostępne  są  zanęty  prze­znaczone na określony rodzaj wody - rzekę,  jezioro czy kanal. Ich sklad­niki, przede  wszystkim  odpowia­dające  za spoistość,  są  tak dobrane, żeby  można  było  skutecznie  nęcić ryby żyjące  w wybranym akwenie. Są  to  zanęty  uniwersalne  w  tym znaczeniu, że  ani smakowo, ani za­pachowo  nie  są przeznaczone  dla konkretnego  gatunku  ryb.  Dostęp­ne  są  też  mieszanki  przygotowane w taki sposób, że  jedne gatunki ryb wabią  lepiej, a inne nieco gorzej. Do sporządzania  zanęt  wykorzystuje się  fakt, że  poszczególne gatunki ryb żerują  w  swoisty dla  siebie  sposób i  są  wrażliwe  na różne  smaki oraz zapachy.  Doświadczeni  producen­ci zanęt mają  za  sobą  tysiące  prób, bardzo często  przeprowadzanych w warunkach konkurencji podczas za­wodów wędkarskich.  Potrafią  zesta­wić  kilkanaście  skladników  zanęty w taki sposób, że  ich mieszanka dzia­ła  wybiórczo i jest skuteczniejsza niż inne zanęty. Dlatego warto sięgać po wyroby uznanych firm, które bazują na doświadczeniach mistrzów węd­ki  legitymujących  się  najwyższymi osiągnięciami  sportowymi. Jak  zatem  dobierać  mieszankę na konkretne  łowisko?  Jeśli  z naszych obserwacji albo z rozmów z bardziej doświadczonymi  wędkarzami  wy­nika, że w danym łowisku  możemy liczyć  na konkretny gatunek ryb, wy­bieramy zanętę  przeznaczoną  na te właśnie  ryby. Gdy zamierzamy łowić w  jeziorze  lub  w  wolno  płynącym kanale, zanęta  nie wymaga żadnych dodatków. Gdy natomiast mamy ło­wić  w rzece, trzeba się  upewnić,  czy wybrana zanęta  jest przystosowana do nęcenia  w uciągu.  Jeśli  nie, trzeba do niej dodać  kleju do zanęt.  W  każ­dym wypadku zanętę  na rzekę nale­ży  dociążyć  gliną  lub żwirem. Można też,  zamiast dodawać  kleju, połączyć zanętę  przeznaczoną  np.  na leszcze z zanętą  rzeczną  tego samego pro' ducenta.  Gotową  recepturę  na zanętę  znajdziemy w katalogu lub  ulotce wydanej  przez do­brą  firmę  produkującą zanęty· Ostatnio  waz  ze  wzros­tem  popularności  łowienia gruntówką  z  koszyczkiem zanętowych  pojawiły  się na rynku  zanęty  skompono­wane  z  myślą  o  tej  metodzie. Na  opakowaniach  oznaczane  są jako "feeder".