Poradnik wędkarski

 
 

Rodzaje nęcenia

Nęcenie długotrwałe.  
 Polega  ono na  wcześniejszym,  kilkudniowym przygotowaniu  łowiska.  Stosuje się  je głównie  w wodach stojących, gdzie  trudno zlokalizować  żerujące  ryby.  Porcje  zanęty  podaje  się codziennie,  w  miarę  możliwości sprawdzając,  czy  zostają  zjedzo­ne. W ten sposób  przyzwyczajamy ryby  do  regularnego  odwiedzania naszego  łowiska.  Jeśli  spodziewa­my  się  łowienia  ryb stadnych,  np. leszczy, możemy  próbować  łowić  od pierwszego dnia nęcenia. Jeśli  natomiast  zasadzamy  się  na płochliwe ryby oraz  do  strzelania  zanętą  z procy lepimy kule o kształcie  i wiel­kości  zbliżonej  do jaja. Kiedy łowimy w  spokojnej wodzie, lepiej donęcać małymi  kulami  wielkości  orzecha włoskiego.  Miniaturowe  kulki  po­dobne do orzecha laskowego stosuje się  w najpłytszych  łowiskach,  gdzie ryb jest niewiele. duże  ryby żerujące  w pojedynkę  lub po  kilka  sztuk,  jak karpie  czy  liny, lepiej ich  nie  niepokoić,  zanim nie przyzwyczają się  do łowiska.  Trzeba przyjąć  założenie,  że  łowienie  roz­poczynamy np. po tygodniu. Do  długotrwałego  nęcenia  najbar­dziej nadają  się  przynęty  (kukt.uydza, groch,  pęczak,  zienutiaki,  czerwone robaki). Skoro  zależy  nam na łowie­niu dużych ryb, nie warto wrzucać za­nęty  sypkiej, która działa  szybko, ale wabi wszystkie ryby, także  drobnicę. Jednorazowo  podajemy  od  ćwierci do jednego kilograma przynęty
 
Nęcenie  krótkotrwale.
 Stosowane jest  w  dniu  łowienia,  na  rzekach i  innych  wodach,  gdzie  możemy się  spodziewać  szybkiej reakcji ryb (akweny  o dużej  presji  wędkar­skiej).  Do  takiego  nęcenia  najle­piej stosować  dobre,  sypkie zanęty z  małym  dodatkiem  przynęt.  Jed­norazowa dawka zanęty to w zależ­ności  od rodzaju łowiska i wielkości populacji ryb od 0,5  do 3 kg zanęty. Mało  zanęty używamy w  płyt­kich  i  czystych  jeziorkach,  a  dużo CZYM  I JAK  WABIĆ  RYBY w  głębokich  i  szybkich  rzekach. 
 
Nęcenie  krótkotrwale  dzieli  się  na nęcenie wstępne  i donęcanie.  
Nę­cenie wstępne  poprzedza łowienie,  donęcanie  to  dorzucanie  zanęty w  czasie  łowienia  mające  za zada­nie podtrzymanie  żerowania  ryb w  zanęconym  łowisku,  Do  donęca­nia używa  się  małych  porcji zanęty (w rzekach można  też dorzucać  ta­kie same kule jak do nęcenia  wstęp­nego)  albo przynęt  rzucanych ręką lub wystrzeliwanych z procy.