Poradnik wędkarski

 
 

Czym i jak wabić ryby

 Przed  laty  nęcenie  ryb  było  sztuką  tajemną,  dziedziną dostępną.  tylko  dla  najwię­kszych  mistrzów.  Osiągali  ­rezultaty  lepsze od  innych  wędka­rzy,  którzy zanęt  nie stosowali. Ale bez nęcenia  czasami udawało  się coś złowić. Teraz,  kiedy  na  rynku dostępnych  jest  wiiele  doskonałych  zanęt,  nęcą  niemal  wszyscy spławikowcy  i gruntowcy. W takich warunkach  łowiący  bez nęcenia skazani  są  na niepowodzenie. Nęcić  trzeba jednak  umieć.  Ważniej­sza  jest jakość  zanęty  niż jej  ilość, chociaż  ilość:  też ma  znaczenie. Paradoksalnie jednak podanie małej  ilości  zanęty bardzo często  daje znacznie  lepsze  rezultaty niż zasypanie łowiska paszą.  Dlatego w nę­ceniu polecam umiar w połączeniu z bardzo  dobrym  przygotowanie  zanęty,  precyzyjnyrn jej  podaniem l odpowiednią  taktyką