Poradnik wędkarski

 
 

Ciężarki

Ciężarki
Ciężarek
Elementem  wędki  umożliwiającym podanie haczyka z przynętą jest ciężarek.  W pierwszej najprost­szej  wędce  zakłada się  ciężarek ze  spławikiem,  przy czym  wbrew pozorom  funkcje  ciężarka  są  waż­niejsze niż  spławika.  W  niektórych wędkach  wystarcza  sam  ciężarek. Zestaw  ciężarek-spławik  ma  kilka zadań  do  wykonania.  Po  pierw­sze:  umożliwia zarzucenie  wędki na odpowiednią odległość,  o  czym decyduje masa ciężarka.  Po drugie: umieszcza przynętę tam, gdzie chce­my łowić  ryby,  czyli  na odpowied­niej  głębokości,  i  w  tym wypadku decydująca  jest  masa  ciężarka.  Po trzecie:  sygnalizuje  branie  ryby. Samo  branie  widać  wprawdzie  na spławiku,  bo  przecież  ciężarek  za­nurzony jest w wodzie, ale od masy ciężarka  i  jego  położenia  na żyłce zależy  czas reakcji spławika  na bra­nie ryby. lm bliżej  haczyka znajduje się  pierwszy ciężarek,  tym mniejsze jest tzw. martwe pole. Martwe pole to  obszar,  po  którym  ryba  pływa z przynętą  w  pyszczku,  a  spławik tego  nie  sygnalizuje.  W  praktyce do  łowienia  małych  ryb ciężarek umieszcza się blisko haczyka, a du­żych  stosunkowo daleko, aby więk­sza ryba miała odpowiednio więcej czasu na branie. Konstruując zestaw  ciężarek-spła­wik,  najpierw wybiera się  spławik, a  do  niego  dobiera  się obciążenie, i tak  biorąc  spławik  o wyporności x,  bo  taka  masa ciężarków  jest po­trzebna w  danych  warunkach, dobieramy ciężarki o  łącznej  masie również  około  x i  montujemy je na żyłce.  Następnie  sprawdzamy,  czy spławik jest  odpowiednio zanurzo­ny w wodzie. 
Ciężarki  używane  w  wędce  spławi­kowej  mają  rozmaite  kształty  i różnie się  je montuje na żyłce.  Istnieją ciężarki  w postaci kulek, kropli, wa­łeczków.  Jedne zaciska się  na żyłce, a inne, przelotowe  nawleka na nią. Do obciążenia pierwszej wędki  naj­lepsze są  sruciny. Spławik  powinni­śmy  tak wyważyć, żeby  w zestawie znalazło  się  od 5 do 10 śrucin.  Mniej ciężarków  powodowałoby mniejszą elastyczność  zestawu.  Przynęta  na takim zestawie opadałaby nienatu­ralnie, a biorąca  ryba łatwo  mogła­by  wyczuć  opór.  Z  kolei  zbyt  duża liczba  śrucin  niepotrzebnie  kom­plikowałaby  zestaw.  Oczywiście jeśli  z powodu trudnosci w  dobrym doważeniu  spławika  umieścimy kilkanaście śrucin, też  nie będzie  to błędem. Ciężarki  używane  w  wędce  spławi­kowej  mają  rozmaite  kształty  i rói.­nie się  je montuje na żyłce.  Istnieją ciężarki  w postaci kulek, kropli, wałeczków.  Jedne zaciska się  na żyłce, a inne, przelotowe, nawleka na nią. Do obciążenia  pierwszej wędki  naj­lepsze są  śruciny. Spławik  powinni­śmy  tak wyważyć, żeby  w zestawie znalazło się  od 5 do 10 śrucin.  Mniej ciężarków  powodowałoby mniejszą elastyczność  zestawu.  Przynęta  na takim zestawie opadałaby  nie natu­ralnie, a biorąca  ryba łatwo  mogła­by  wyczuć  opór.  Z  kolei  zbyt  duża liczba  śrucin  niepotrzebnie kom­plikowałaby  zestaw.  Oczywiście jeśli  z powodu trudności w  dobrym doważeniu  spławika  umieścimy kilkanaście śrucin,  też  nie będzie  to błędem. 
Ciężarki wędkarskie stosuje się prawie we wszystkich metodach połowu. Ich głównym zadaniem jest dociążenie spławika oraz utrzymanie przynęty na określonej głębokości. Ciężarki różnią się od siebie kształtem oraz wagą.
 
W wędkarstwie spławikowym największą popularnością cieszą się śruciny. Odpowiednią ilość naciętych, najczęściej okrągłych śrucin zaciska się na żyłce powyżej haczyka. Dzięki temu spławik zostaje odpowiednio wyważony, a dociążony zestaw umożliwia dalekie wyrzuty. Wielkość śrucin jest bardzo zróżnicowana: od 0,025 do 1,25g i większe. Zaletą ciężarków zaciskowych jest możliwość umieszczenia ich w dowolnym miejscu na żyłce.
 
Jeśli potrzebne nam jest większe obciążenie skupione w jednym miejscu najlepszym rozwiązaniem jest łezka lub oliwka. Ciężarki te posiadają przewiercony na wylot otwór, przez który przekładamy żyłkę. Łezkę zakładamy grubszym końcem do dołu tak, aby swobodnie przesuwała się po żyłce. 
 
Ciężarki gruntowe stosuje się przy połowie ryb przebywających w pobliżu dna. Najbardziej znanym ciężarkiem tego typu jest „bomba Arlesey’a”. Posiada ona gruszkowaty kształt oraz wtopiony krętlik, zapobiegający skręcaniu się żyłki. 
Ciężarek w kształcie sześciokąta pozwala na przytrzymanie zestawu w bardzo silnym prądzie.
Istnieje też cała gama ciężarków do połowów gruntowych. Odpowiedni rodzaj obciążenia dobieramy w zależności od panujących warunków na łowisku.

Ciężarki gruntowe

Ciężarki gruntowe
Ciężarki gruntowe
Ciężarki  do  gruntówki  moż­na  podzielić  na  dwie  grupy. W pierwszej,  tradycyjnej,  znajdują się  wszystkie  ciężarki, przez  które, przechodzi  żyłka,  najczęściej  osio­wo. Druga grupa to ciężarki  mające zewnętrzny  element  mocujący do żyłki  głównej zestawu. Dzięki  bocz­nemu  położeniu  względem  żyłki i  dosyć  elastycznemu  mocowaniu stawiają one  znacznie mniejszy opór podczas  brania  ryby.  Istnieje jeszcze  jedno  kryterium  podziału  ciężarków  zależne  od pełnionej funkcji.  Są  ciężarki,  których zada­niem  jest  tylko  obciążanie  wędki. Ale  są  i  takie,  które  oprócz obciążania  wędki  są  nośnikami  zanęty. To najróżniejsze koszyczki  zanęto­we.  Dzięki  ich  zastosowaniu  łowi­my z przynętą znajdującą  się  zawsze w bezpośredniej  bliskości  zanęty.