Poradnik wędkarski

 
 

Wędzisko

Wędzisko
Wędzisko
 Wędziska  do gruntówki wyposa­żone  w  specjalne,  elastyczne szczytówki nazywają  się  pickerami lub feederami. Pickery  przeznaczo­ne są  przede wszystkim do łowienia w wodach stojących.  Mają  najczęś­ciej  długość  od 2,4 do  3 m.  Mogą być  teleskopowe  albo  składać  się z dwóch segmentów. Ich ciężar  rzu­towy jest niewielki i nie przekracza 50g, dlatego na zestaw zakłada się tylko ciężarek.Do  łowienia  z  koszyczkiem  zanę­towym i  do  łowienia  z większymi ciężarkami  (w  rzekach)  stosuje  się feedery. Ich nazwa pochodzi od an­gielskiego  słowa  "feed"  - kannić.Tenninem feeder określa  się  w An­glii także  koszyczek  zanętowy.  
Wę­dziska  tego typu  są  nieco  dłuższe.Mają od  3,3  do  3,6  m.  Występują w  wersji  teleskopowej  i  n-vykłej (trzyelementowe). Zarówno pickery, jak i feedery mają najczęściej  w  wyposażeniu  dwie lub trzy szczytówki o różnej  średni­cy  i  czułości.  Szczytówki  te można zmieniać,  dopasowując  do  wielko­ści  stosowanego  obciążenia.  Kiedy stosuje  się  większy  ciężarek, trzeba użyć  szczytówki  grubszej  i  sztyw­niejszej. Ponieważ  zastosowanie pi­ckerów  jest ograniczone,  lepiej  jest kupić wędzisko  typu feeder, którym można  też  łowić  bez  koszyczka  za­nętowego.  Wystarczy tylko  zamon­tować najcieńszą szczytówkę  sygnalizacyjną· Do  łowienia  w wodach  stojących najlepsze  jest  wędzisko  o  długoś­ci  3,3 m  i  ciężarze  wyrzutowym do  ­60  g,  maksymalnie  80  g.  Do  łowienia w rzekach lepszy jest nieco dłuż- ~ szy kij - 3,6 m. Jego ciężar  wyrzuto- Koszyczek wypelillcny zanętą wy również  powinien być  większy (120 g),  bo podczas łowienia  w wo­dzie  płynącej  używa  się  większych ciężarków.  Ale  jeśli  zamierzamył owić  w  bardzo  szybko  płynącej 
wodzie  (rzeki  podgórskie),  potrzeb­ny jest  kij  o ciężarze  wyrzutowym do 180 g.